ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวภัณฑ์พาณิชย์

LIM SIN HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002735
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47/10 ซอยปลูกจิตต์ 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น