ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยงฮวดเทรดดิ้ง

KIANG HUAT TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น