ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมรและสหาย

STERG-SOMCHAI AND ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์อมรและสหาย (ID: 0103499001691) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/9/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1028 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,320,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499001691
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/9/2499 พ.ศ.
(67 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,320,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง