ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียงฮงการค้า

CHYO HONG COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003676
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 228 ซอยปราโมทย์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ