ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ่นเส็งฮวด

JOON SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001352
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 813 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ