ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญผล

SING HUAT SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 389-391 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ