ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเลี้ยงเซ้ง

KWANG LIANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000672
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 285 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ