ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวานิช

THEPVANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003219
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1045 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ