ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะไพบูลย์

LOHA PHAIBUL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001275
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 50-50/1 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ