ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีเส็งจั่ง

LEE SENG CHANG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลีเส็งจั่ง (ID: 0103498001808) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/3/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 138 ริมน้ำปากคลองตลาด แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498001808
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/3/2498 พ.ศ.
(69 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
28/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง