ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตร์การไข่

YEAW EGGMERCHANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
17/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 385/3 ตรอกสองพระ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค