บริษัท ไอเบคซ์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

IBEX IMPORT-EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542042201
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/6/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45/105 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค