บริษัท อินทัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

IN - TOUCH MARKETING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542038483
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
2/6/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 17/225 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค