บริษัท ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ จำกัด

THE NATURAL PALM OIL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542037398
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 305,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 194/17-18 ซอยภิรมย์ ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค