ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเวช

WATANAWECH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001483
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
17/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 15/1 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์