ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเฟร๊นช์ดิสเปนซารี่

NEW FRENCH DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000733
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
30/1/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 245 ซอย11 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์