ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค.เอส. เภสัช

K.S.PHARMA MART LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102545000034
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2545 พ.ศ. (22 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
21/2/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 76/29 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 82 (รางโพธิ์) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์