ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนไทยการค้า

THOON THAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนไทยการค้า (ID: 0103491001012) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/11/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 74-76 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491001012
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/11/2491 พ.ศ.
(75 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/11/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง