ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000702
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,990,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1561/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์