ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาเพิ่มสิน

WATANA PARMSIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2492 พ.ศ. (75 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
21/5/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1229 ถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์