ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายยาบุญมี (หมอมี)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103482000165
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2482 พ.ศ. (84 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/7/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 56/8-12 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์