ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิศาลวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006791
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 120 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ