ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์รัตน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000675
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2489 พ.ศ. (77 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/6/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 27 หลังสถานีรถไฟหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ