ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเฮงหลี

LIANG HENG LEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002915
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
16/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 442-444-446 ถนนจักรวรรดิ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ