ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าสินไทย

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าสินไทย (ID: 0103494001226) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/6/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8,10 ซอย6 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494001226
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/6/2494 พ.ศ.
(73 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง