ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วนฮงฮวด

NGUAN HONG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003008
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
18/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76/4 ตรอกธรรมา แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค