บริษัท ไอ แวค เอเชีย กรุ๊ป จำกัด

I VAC ASIA GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไอ แวค เอเชีย กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105542067149) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 24/16 หมู่ที่ 10 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542067149
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2542 พ.ศ.
(24 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง