บริษัท พี ซี.คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

P C.COMMERCIAL INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542062848
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 24/766 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านอยู่เจริญ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค