บริษัท สตาร์ช เว็ลธ จำกัด

STARCH WEALTH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542064913
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
31/8/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3539 ถนนพระรามที่ 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค