บริษัท เน็คต้า (ประเทศไทย) จำกัด

NEKTA (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542071871
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 413/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค