บริษัท เดอะ แดลี่ สมาร์ท ซูเปอร์ มาร์ท จำกัด

THE DAILY SMART SUPER MART CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542068323
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
9/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 419/15 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค