บริษัท ซี แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542068811
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2542 พ.ศ. (24 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/9/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 76/10,12 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค