ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001153
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 110 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า