ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.อี.เอ็นเตอร์ไพรส์

F.E.ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.อี.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ID: 0103522008081) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/4/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 400 จุฬาซอย 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103522008081
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/4/2522 พ.ศ.
(45 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/4/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง