ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริเยนทร์

SURIGENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522021028
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2522 พ.ศ. (44 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/12/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 133/9 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า