ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิวสิคเลิฟเว่อส์

MUSIC LOVER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522015095
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2522 พ.ศ. (44 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 120/46 ถนนราชปรารภ แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า