ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศไพศาล

SANDY ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522009133
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/5/2522 พ.ศ. (45 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/5/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 80 โรงแรมตะวันนา รามาดา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า