ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลต้าดีเวลลอพเมนท์

DELTA DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522014901
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2522 พ.ศ. (44 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 304/39 ซอยสุทธิพร 3 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า