ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.สปอรต์

R.S.SPORTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522004727
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2522 พ.ศ. (45 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/3/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1881-1883 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า