ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภัณฑ์

SIRIBHAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002091
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 859-861 ถนนมหาชัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น