ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮั่วเซ้งเปงกี่

SOON HUASENG PENGKEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002530
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14-16 ถนนจักรพงศ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น