ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้เป้งบุ๊น

LEE PENG BOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004532
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 202 ถนนเยาวราช ตรอกอิสรานุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น