ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปัก

TAIPAK LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปัก (ID: 0103504004214) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/7/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 55 ตรอกเวท ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504004214
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/7/2504 พ.ศ.
(62 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง