ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนิวัฒน์

THAI NIEWAT LTD., PART..

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003528
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1430/11 ถนนบันทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น