ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต่เฮงพืชผล

TAIHENG PRODUCE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004192
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 205/1 ซอยพันธ์จิตต์ 2 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น