ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒนาเอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต

VIVATANA EXPORTERS & IMPORTERS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒนาเอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต (ID: 0103504003536) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/6/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1091-1093 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504003536
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/6/2504 พ.ศ.
(63 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
30/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง