ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่วมเคียมเฮง

HUAM KIAM HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000455
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/59 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น