ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาแอนด์ซันส์

PAR & SONS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533013854
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
23/5/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 104 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า