ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรวัตร์เทรดดิ้ง

RAWUTTRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533014770
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4024 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า