ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กเซล ยูนิฟอร์ม

EXCEL UNIFORMS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533014389
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/5/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26/2 หมู่ที่ 2 ถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า